Veel gestelde vragen

Voor de privélessen zijn er per jaar 36 of 18 lessen, afhankelijk van het gekozen abonnement. Let op: Er worden niet standaard 4 lessen in de maand gegeven, omdat de Popschool ook vakanties heeft wijkt dit soms af. Ons maandelijkse bedrag is hierop aangepast. Berekening: Wij rekenen € 17,50 (exclusief btw) per les. Dit bedrag wordt vermenigvuldigd met het aantal lessen en gedeeld door 10 maanden.

In dit geval raden wij aan om verschillende proeflessen te proberen (10 Euro per proefles). Wellicht wordt dan duidelijk welke instrument het beste bij je past.

Als deze op tijd wordt afgemeld (binnen 24 uur) heb je recht op een inhaalles aan het eind van het jaar (maximaal 3 lessen). Eventueel zelfs eerder, dit kun je overleggen met je docent. Zie hier wanneer onze inhaallessen zijn.

Een les duurt 30 of 45 minuten, afhankelijk van het gekozen abonnement.

Nee, wij hanteren in principe de basisschoolvakanties.

Als je een proefles wil dan kun je je inschrijven via: Proefles

Wellicht heb je een inschrijvingsformulier meegekregen van de docent, deze kun je opsturen naar de popschool. Ook kun je een online formulier invullen via: Aanmelden

Uitschrijven is mogelijk per email of brief aan de Popschool. De minimale lesperiode is 3 maanden met een opzegtermijn van 1 maand. De uitschrijving dient één maand vóór het einde van de lessen te worden gestuurd aan de administratie. Dit kan via een mail aan info@popschoolleerdam.nl

De tarieven kun je hier vinden op onze website.

Indien de leerling is verhinderd, dient dit tijdig – uiterlijk 24 uur van tevoren – te worden doorgegeven aan Popschool Leerdam. De leerling blijft het lesgeld verschuldigd. In overleg met de docent kan de les worden ingehaald. Indien ziekte de reden van verzuim is en dit na vier keer achtereenvolgens aanhoudt, dan is de leerling geen lesgeld verschuldigd. Bij uitschrijving wegens ziekte dient de (ouder/voogd van de) leerling een doktersverklaring te overleggen.

Indien de les vervalt vanwege (langere) afwezigheid van de docent, probeert Popschool Leerdam een gelijkwaardige vervanger te regelen. Indien dit niet lukt zal er in overleg worden gezocht naar vervangende lesdagen. Hiervoor gelden dezelfde afwezigheidsregels als bij reguliere lesdagen. Bij langdurige ziekte van de docent wordt deze na twee keer vervangen door een andere (gelijkwaardige) docent.

Het lesgeld wordt maandelijks automatisch van je rekening afgeschreven, dit zal rond de 25e van elke maand gebeuren. In de maanden juli en augustus is dit niet het geval in verband met de vakantie.

Wil uw kind graag les bij Popschool Leerdam, maar vormen de kosten hiervan voor u een hindernis, dan kan Leergeld u wellicht helpen om uw kind toch te laten meedoen. (Kijk op: www.leergeldav.nl). Leergeld zet zich in voor schoolgaande kinderen in de leeftijd tot 18 jaar uit gezinnen met minimale financiële middelen, die vanwege gebrek aan financiële middelen niet mee kunnen doen met hun leeftijdgenootjes. Waarvan ouders woonachtig zijn in de regio waar Leergeld werkt en waarvan de kinderen ten laste komend zijn.